MANUS

Har du ett manus som du vill få utgiven?

Genom Krossa Förlag kan du ge ut din bok, som egenutgivare.

Hör av dig via mail och berätta om din idé eller skicka din text.

Välkommen!