Manus

För att ett manus ska vara aktuellt för oss är etnicitet och genus två viktiga faktorer. I dagsläget ger vi endast ut illustrerad litteratur för barn.

Skriv till oss om du har frågor. Maila ditt manus i en pdf om vi passar din idé!

Välkommen!